شرکت ملی حفاری ایران، حفر و تکمیل حلقه چاه های نفت و گاز مناطق خشکی و دریایی، مسعود افشار

دکمه بازگشت به بالا